Csángó Tükör X. évf. 31. száma

1-page-001CSÁNGÓ TÜKÖR  X. évf. 31. sz.
___ Hangoló __


Példaképeink

A Moldvai magyarok történelmi múltja egy sötét foltként tárul elénk. Nem dicsekedhetünk azzal, hogy lettek volna komoly, szakmailag kifogásolhatatlan történészek, régészek, akik a Moldvában élő magyarság múltját kellő részletességgel feltárták volna. Amatőr érdeklődők, átutazók és szenvedélyes, ám de szakmailag nem megalapozott kutatók tömkelegével hagytak ránk tudósításokat, forrásokat, de ezek sajnos nem elegendőek. Mai napig tisztázatlanok a következő kérdések: Mióta élnek Moldvában magyarok? Mikor kerültek erre a földre és miért választották ezt a földet?

Bővebben...

Csángó Tükör X, éfv. 32. száma

CsT32 cimlap

CSÁNGÓ TÜKÖR X. évf. 32. sz.
Emlékeztünk nagyjainkra

Az elmúlt egy év sikeres és sikertelen pillanatai arra tanítanak minket, hogy érdemes országunkért, nemzetünkért, helyi közösségünkért feladatokat felvállalni, mert van értelme, van gyümölcse, még akkor is, ha azt nem érezzük azonnal. Nehéz év után vagyunk, de ugyanakkor sikeres évnek is mondhatjuk, mert bár néha sírtunk, volt okunk a nevetésre, a hálaadásra, és a köszönetre is.

Sírtunk, mert olyan szeretett és példamutató nemzettársainkat veszítettünk el a földi életünk soraiból, akiket nem tudunk pótolni, akik utat mutattak nekünk, hogy hogyan kell élni nemzetünkért, hazánkért, embertársainkért, felnéztünk rájuk és nagy igyekezettel követni akartuk.

Bővebben...

Csángó Tükör X, éfv. 29. száma

Jáki Sándor Teodózra emlékezve

 

   Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Lakatos Demeter csángómagyar Kulturális Egyesület tagjait és vendégeit a behavazott Gyimes fenyvesekkel borított hegyei közül. Onnan, ahol lassan két esztendeje utoljára találkoztam szeretett elnökünkkel, Teodóz Atyával a gyimesfelsőloki Árpádházi Szent Erzsébet Gimnázium kicsengetésének ünnepi forgatagában, amikor elhárítva a hintóba-ülés számára felkínált tisztességét, karcsún és fiatalosan lépegetett a járdának mondott macskaköveken és beszélgetésünk közben kedvesen köszöngetett jobbra-balra az őt örömmel fölismerő és üdvözlő csángó ismerőseinek.

Bővebben...

Csángó Tükör X, éfv. 30. száma

Hangoló


A küzdelem hátterében
Sokáig azt a téves szemléletet hordoztam magamban, hogy a világ maga a rend, a fegyelem, törvények szerinti működése lenyűgöző, felfoghatatlan, mert egy magasrendű
Törvény irányítja, gondozza…, és közben sokszor azon gondolkodtam, hogy a világrendhez vajon hozzátartozik-e a megszűnés,a változás, az emberi gyengeség vagy egyszerűen az élet gyengesége. Természetesen van Rend, mert nélküle egy „széna kazal látszata nyújtana felemelő és egyben lesújtó érzéseket az emberekben, csak egyvalami nem egyértelmű.

Bővebben...